ธัญพืช 5 ชนิด

ธัญพืช 5 ชนิด ประกอบด้วย Kibbled Wheat , Kibbled Corn , Kibbled Rye , Malted Wheat Flakes , Linseed ผสมในเนื้อขนมปัง เพื่อให้คุณประโยชน์ทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น


Product ID: 6255 Category: แป้ง